English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

שולחן X

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

שולחן ציר X מיקרומטריים - Steinless Steel

SUS STAGE - X AXIS הינה סדרה של שולחנות זעירים מדוייקים הנעים בציר ה-X תוצרת GMT.

השולחנות מיוצרים מפלדה SUS440C - פלדת אל-חלד, עמידה בפני קורוזיה אשר עברה צמנוט. מתאפיינים בדיוק וכושר העמסה גבוה במיוחד ביחס למימדיהם הזעירים.

השולחנות מונעים ע"י מיקרומטר ידני. בכל שולחן מיקומם של המיקרומטרים ניתנים לשינוי בביצוע ההזמנה. ישנן 2 אפשרויות למיקום: אמצע/צד. וזאת מטעמי נוחות למתכנן ולדרישות/הגבלות של מערכות קיימות.

MX25-SS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MX25-SS הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן  25x25mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי אשר ממוקם בצד השולחן.

8 הברגות M2 למיקום רכיבים שונים וקדח מירכוז להתאמה מושלמת.

 

 

לאתר היצרן
MX30-SC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

 

MX30-SC הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן  30X30mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי אשר ממוקם במרכז השולחן.

8 הברגות M2 למיקום רכיבים וקדח מרכוז להאמה מושלמת.

 

 

 

לאתר היצרן
MX40-SS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MX40-SS הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן  40X40mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי אשר ממוקם בצד השולחן.

8 הברגות M3 למיקום רכיבים שונים וקדח מרכוז להתאמה מושלמת.

 

 

 

לאתר היצרן
MX50-SC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MX50-SC הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן 50X50mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי הממקום במרכז השולחן.

8 הברגות M3 למיקום רכיבים שונים, 4 הברגות M2 וקדח מרכוז להאתמה מושלמת. 

 

 

 

 

לאתר היצרן
MX60-SS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MX60-SS הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן 60X60mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי הממוקם בצד השולחן.

8 הברגות M4 ו- 4 הברגות M3 למיקום רכיבים שונים וקדח מרכוז להתאמה מושלמת.

 

לאתר היצרן
MX70-SC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MX70-SC הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן 70X70mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי הממוקם במרכז השולחן.

8 הברגות M3 ו-4 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים וקדח מרכוז להתאמה מושלמת.

 

 

לאתר היצרן
MX80-SS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MX80-SS הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן 80X80mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי הממוקם בצד השולחן.

12 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים וקדח מרכוז להתאמה מושלמת

 

 

 

לאתר היצרן
MX100-SC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MX100-SC הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן 100X100mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי הממקום במרכז השולחן.

16 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים וקדח מרכוז להתאמה מושלמת.

 

 

 

 

 

לאתר היצרן