English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

מערכת 3 דרגות חופש

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

שולחן אופטי רזלוצייה גבוהה - 3 דרגות חופש XYZ

במערכות אלו מורכבים 2 ברגים מיקרומטריים עבור כל ציר.

בורג מיקרומטרי ברזלוצייה של 10µm אשר איתו מגיעים לטווח הרצוי של המהלך. לאחר ההגעה לטווח הרצוי ניתן להשתמש בבורג המיקרומטרי השני היושב על אותו הציר, איתו מבצעים את ה-Fine Tuning ברזולוצייה של 0.5µm.

ניתנת אפשרות להוסיף לבמות אלו ראש גאומטרי/TILT. מתאימים מאוד לשימוש בתעשיית האופטיקה, הלייזר, הדפוס והאלקטרוניקה. 

M3E-2000S-L
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

M3E-2000S-L הינה מערכת המתאפיינת ברזלוצייה גבוהה בעלת 3 דרגות חופש: XYZ.

במות אלו מגיעות עם 2 ברגים מיקרומטריים עבור כל ציר.

ישנו בורג מיקרומטרי ברזלוצייה של 10µm אשר איתו מגיעים לטווח הרצוי של המהלך. לאחר ההגעה לטווח הרצוי יש להשתמש בבורג המיקרומטרי השני היושב על אותו הציר, איתו מבצעים את ה-Fine Tuning ברזולוצייה של 0.5µm.

במה זו ניתנת להזמנה ב 2 תצורות:

  • L Bracket אשר מבצע תנועת TILT
  • XYZ בלבד

 

לאתר היצרן