English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

שולחן XYZ ממונע

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

שולחן XYZ - מונע באמצעות מנועי צעד

מגוון רחב של מהלכים וגודל שולחן. ניתן להוסיף ולשלב דרגות חופש נוספות כגון ציר סיבוב, ורטיקלי או גיאומטרי.

דיוקים החל מ-2 מיקרון. ניתן לבקש כל קומבניציה ואורינצטייה של דרגות חופש ללא עלות נוספת. מגיע מורכב ישירות מהמפעל.

שולחן XYZ
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

שולחן XYZ. מונע באמצעות מנועי צעד.

מבחר גדול של מהלכים וגודל שולחן. ניתן להוסיף ציר סיבוב, ורטיקלי וגיאומטרי לפי דרישה.

כמו כן, ניתן להרכיב קומבינציות שונות לפי דרישת הלקוח היישר מהיצרן.

לאתר היצרן