English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

מערכת 5 דרגות חופש

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

שולחן אופטי רזולוצייה גבוהה - 5 דרגות חופש: ϴX,ϴY,X,Y,Z   

במערכות אלו מורכבים 2 ברגים מיקרומטריים עבור כל ציר.

בורג מיקרומטרי ברזלוצייה של 10µm אשר איתו מגיעים לטווח הרצוי של המהלך. לאחר ההגעה לטווח הרצוי ניתן להשתמש בבורג המיקרומטרי הנוסף היושב על אותו הציר, איתו מבצעים את ה-Fine Tuning ברזולוצייה של 0.5µm.

מערכת זו מכילה 5 דרגות חופש: צירים X,Y,Z, כאשר צירי X,Y בעלי יכולת לנוע גם בציר ה-ϴ במהלך של ±3°.

ניתנת אפשרות להוסיף לבמות אלו ראש גאומטרי/TILT. מתאימים מאוד לשימוש בתעשיית האופטיקה, הלייזר, הדפוס והאלקטרוניקה. 

M5E-2000B-L
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

M5E-2000B-L הינה מערכת המתאפיינת ברזלוצייה גבוהה בעלת 5 דרגות חופש: צירים X,Y,Z, כאשר צירי XY בעלי יכולת לנוע גם בציר ה-ϴ במהלך של ±3°. וברזלוצייה של:

  • 29.3 שניות עבור ϴX
  • 27.8 שניות עבור ϴY

ניתנת אפשרות להוסיף לבמות אלו ראש גאומטרי/TILT.

 

לאתר היצרן