English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

Ball Retainer

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

Ball Retainer - מיסבים כדוריים לינאריים

מתאימים לאפליקציות העובדות בעומסים קלים.

Ball Retainer
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

סי.אמ.סי טכנולוגיות משווקת מיסבים כדוריים לינאריים.

מתאימים לעומסים קלים.

שיטת הזמנה:

  1. GB - סוג המיסב (B=Ball)
  2. בחירת קוטר הכדור
  3. כמות הכדורים לאורך ה-Retainer.
לאתר היצרן