English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

שולחנות רב ציריים

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

שולחנות רב-ציריים - ברגים מיקרומטריים - X,Y,Z,360°

AL-STAGE MULTI AXIS הינה סדרה של שולחנות זעירים מדוייקים הנעים בציר ה-X, ציר ה-Y ציר ה-Z וציר סיבובי של 360° תוצרת GMT.

קיימת סדרה מקבילה: AL-STAGE MULTI AXIS THIN TYPE סדרה זו מתאפיינת באותן מידות שולחן וביצועים, אך שאר מידות המוצר קטנות בצורה משמעותית מה שמביא לחיסכון אדיר במקום.

MXYR38-A
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXYR38-A הינו שולחן רב-צירי הנע בצירי ה-XY וציר סיבובי במהלך של 360° בדיוק של 0.5°.

קוטר השולחן 38mm.

מונע באופן ידני באמצעות ברגים מיקרומטריים.

לאתר היצרן
MXYZAR38-A
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXYZAR38-A הינו שולחן רב-צירי הנע בצירי ה-XYZ

וציר סיבובי במהלך של 360° בדיוק של 0.5°.

קוטר השולחן 38mm.

מונע באופן ידני באמצעות ברגים מיקרומטריים.

 

לאתר היצרן
MXYZA40-A
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXYZA40-A הינו שולחן רב צירי הנע בצירי ה-XYZ. מידות השולחן 40x40mm.

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטריים.

לאתר היצרן
MXYZA60-A
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXYZA60-A הינו שולחן רב צירי הנע בצירי ה-XYZ. מידות השולחן 60X60mm.

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטריים.

 

לאתר היצרן
MXYZAR60-A
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXYZAR60-A הינו שולחן רב-צירי הנע בצירי ה-XYZ

וציר סיבובי במהלך של 360° בדיוק של 0.5°.

קוטר השולחן 60mm.

מונע באופן ידני באמצעות ברגים מיקרומטריים.

לאתר היצרן
MXYR60-A
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXYR60-A הינו שולחן רב-צירי הנע בצירי ה-XY וציר סיבובי במהלך של 360° בדיוק של 0.5°.

קוטר השולחן 60mm.

מונע באופן ידני באמצעות ברגים מיקרומטריים.

 

לאתר היצרן
MXYZA80-A
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXYZA80-A הינו שולחן רב צירי הנע בצירי ה-XYZ. מידות השולחן 80X80mm.

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטריים.

 

 

לאתר היצרן
MXYZAR85-A
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXYZAR85-A הינו שולחן רב-צירי הנע בצירי ה-XYZ

וציר סיבובי במהלך של 360° בדיוק של 0.5°.

קוטר השולחן 85mm.

מונע באופן ידני באמצעות ברגים מיקרומטריים.

לאתר היצרן