English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

חדרים נקיים

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

שולחנות החלקה לחדרים נקיים - עמיד בפני קורוזיה (SUS440C+Ni)

SLIDE TABLE-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

השולחנות ממוסבים באמצעות Crossed Roller Bearings דבר שמקנה למוצר מיקסום של:

דיוק, אורך חיים וכושר העמסה גבוה במיוחד ביחס למימידי המוצר.

שולחנות ההחלקה מגיעים במגוון עצום של מידות, טווחי מהלכים ויכולות העמסה.

המסילה והשולחן מגיעים כיחידה 1.

כמו כן, ישנם סוגים רבים של אופני התקנה וזאת כדי להקל על המתכנן ודרישות המערכת.

בחירת שולחן מתאים:

  1. בחר את מידות השולחן (בחירה זו כוללת בתוכה את טווח המהלך)

  2. בחר סוג התקנה

 

 

לאתר היצרן