English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

שולחן XZ

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

שולחן XZ מיקרומטריים - Steinless Steel

SUS STAGE - XZ AXIS הינה סדרה של שולחנות זעירים מדוייקים הנעים בציר ה-X וציר ה-Z תוצרת GMT.

השולחנות מיוצרים מפלדה SUS440C - פלדת אל-חלד, עמידה בפני קורוזיה אשר עברה צמנוט. מתאפיינים בדיוק וכושר העמסה גבוה במיוחד ביחס למימדיהם הזעירים.

MXZ25-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXZ25-S הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XZ. גודל השולחן 25x25mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

לאתר היצרן
MXZ30-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXZ30-S הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XZ. גודל השולחן  30X30mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

 

לאתר היצרן
MXZ40-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXZ40-S הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XZ. גודל השולחן  40x40mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

לאתר היצרן
MXZ50-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXZ50-S הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XZ. גודל השולחן  50X50mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

 

לאתר היצרן
MXZ60-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

 

MXZ60-S הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XZ. גודל השולחן  60x60mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

 

 

לאתר היצרן
MXZ70-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXZ70-S הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XZ. גודל השולחן  70X70mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

 

לאתר היצרן
MXZ80-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXZ80-S הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XZ. גודל השולחן  80x80mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

 

 

לאתר היצרן
MXZ100-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXZ100-S הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XZ. גודל השולחן  100X100mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

 

 

 

לאתר היצרן