English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

שולחן XYZ

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

שולחן XYZ מיקרומטריים - Steinless Steel

SUS STAGE - XYZ AXIS הינה סדרה של שולחנות זעירים מדוייקים הנעים בציר ה-X ציר ה-Y וציר ה-Z תוצרת GMT.

השולחנות מיוצרים מפלדה SUS440C - פלדת אל-חלד, עמידה בפני קורוזיה אשר עברה צמנוט. מתאפיינים בדיוק וכושר העמסה גבוה במיוחד ביחס למימדיהם הזעירים.

השולחנות מונעים ע"י ברגים מיקרומטריים באופן ידני. מצופה ניקל.  

MXYZ100-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXYZ100-S הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XYZ. גודל השולחן  100X100mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

 

 

לאתר היצרן
MXYZ25-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXYZ25-S הינו במה XYZ מדוייקת. גודל השולחן  25x25mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

 

לאתר היצרן
MXYZ30-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

 

MXYZ30-S הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XYZ. גודל השולחן  30X30mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

 

לאתר היצרן
MXYZ40-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXYZ40-S הינו במת XYZ מדוייקת. גודל השולחן  40X40mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

לאתר היצרן
MXYZ50-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

 

MXYZ50-S הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XYZ. גודל השולחן  50X50mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

 

 

 

לאתר היצרן
MXYZ60-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXYZ60-S הינו במת XYZ מדוייקת. גודל השולחן  60X60mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

 

 

לאתר היצרן
MXYZ80-S
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MXYZ80-S הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XYZ. גודל השולחן  80X80mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים.

 

 

 

 

 

לאתר היצרן