English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

שולחנות X

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

שולחנות ציר X - ברגים מיקרומטריים.

AL-STAGE X AXIS הינה סדרה של שולחנות זעירים מדוייקים הנעים בציר ה-X תוצרת GMT.

קיימת סדרה מקבילה AL THIN TYPE STAGE X-AXIS אותם ביצועים ומידות שולחן, אך מידות שאר הדגם קטנות משמעותית.

השולחנות מונעים ע"י מיקרומטר ידני. בכל שולחן מיקומם של המיקרומטרים ניתנים לשינוי בביצוע ההזמנה. ישנן 2 אפשרויות למיקום: אמצע/צד. וזאת מטעמי נוחות למתכנן ולדרישות/הגבלות של מערכות קיימות.

MX25-AS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MX25-AS הינו במה מדוייקת הנעה בציר ה-X. גודל השולחן  25x25mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי אשר ממוקם בצד השולחן.

8 הברגות M2 למיקום רכיבים שונים.

במה ציר X.

 

לאתר היצרן
MX30-AC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MX30-AC הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן  30X30mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי אשר ממוקם במרכז השולחן.

8 הברגות M2 למיקום רכיבים שונים ובנוסף ישנו קדח למירכוז M6.

במה ציר X.

 

 

לאתר היצרן
MX40-AS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MX40-AS הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן  40X40mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי אשר ממוקם בצד השולחן.

8 הברגות M3 למיקום רכיבים שונים ובנוסף ישנו קדח למירכוז M6.

במה ציר X.

 

 

 

לאתר היצרן
MX50-AC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MX50-AC הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן 50X50mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי הממקום במרכז השולחן.

8 הברגות M3 למיקום רכיבים שונים, בנוסף ישנו קדח מירכוז M6. 

במה ציר X.

 

 

 

לאתר היצרן
MX60-AS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MX60-AS הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן 60X60mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי הממוקם בצד השולחן.

8 הברגות M4 ו- 4 הברגות M3 למיקום רכיבים שונים. בנוסף ישנו קדח למירכוז M16.

 

 

 

 

לאתר היצרן
MX70-AC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MX70-AC הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן 70X70mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי הממוקם במרכז השולחן.

8 הברגות M3 ו-4 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים. בנוסף ישנו קדח למירכוז M16.

במה ציר X.

 

 

 

 

 

 

לאתר היצרן
MX80-AS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

 MX80-AS הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן 80X80mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי הממוקם בצד השולחן.

12 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים ובנוסף ישנו קדח למירכוז M16.

במה ציר X.

 

 

 

 

 

 

 

לאתר היצרן
MX100-AC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MX100-AC הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן 100X100mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי הממקום במרכז השולחן.

16 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים. בנוסף ישנו קדח למירכוז M16.

במה ציר X.

 

 

 

 

לאתר היצרן
MX120-AS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

 MX120-AS הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-X. גודל השולחן 120X120mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי הממוקם בצד השולחן.

20 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים. 

במה ציר X.

 

 

 

 

 

לאתר היצרן