English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

שולחנות XY

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

שולחנות XY - ברגים מיקרומטריים

AL-STAGE XY AXIS הינה סדרה של שולחנות זעירים מדוייקים הנעים בציר ה-X וציר ה-Y תוצרת GMT.

קיימות סדרות מקבילות:  AL THIN TYPE STAGE-XY AXIS / AL SUPER THIN TYPE STAGE-XY AXIS

סדרות אלו מתאפיינות באותם הביצועים ומידות שולחן, אך המוצר עצמו קטן משמעותית בשאר חלקיו, ומביא לחיסכון אדיר במקום.

השולחנות מונעים ע"י מיקרומטר ידני. בכל שולחן מיקומם של המיקרומטרים ניתנים לשינוי בביצוע ההזמנה. ישנן 2 אפשרויות למיקום: אמצע/צד. וזאת מטעמי נוחות למתכנן ולדרישות/הגבלות של מערכות קיימות.

MY25-AS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY25-AS הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן  25x25mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים בצידי השולחן.

8 הברגות M2 למיקום רכיבים שונים.

לאתר היצרן
MY40-AS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY40-AS הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן  40X40mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים בצידי השולחן.

8 הברגות M3 למיקום רכיבים שונים ובנוסף ישנו קדח למירכוז M6.

 

 

לאתר היצרן
MY30-AC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY30-AC הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן  30X30mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים במרכז השולחן.

8 הברגות M2 למיקום רכיבים שונים ובנוסף ישנו קדח למירכוז M6.

 

לאתר היצרן
MY50-AC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY50-AC הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן 50X50mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים במרכז השולחן.

8 הברגות M2 ו-6 הברגות M3 למיקום רכיבים שונים. בנוסף ישנו קדח למירכוז M6.

 

 

 

לאתר היצרן
MY60-AS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY60-AS הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן 60X60mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים בצידי השולחן.

8 הברגות M4 ו- 4 הברגות M3 למיקום רכיבים שונים. בנוסף ישנו קדח למירכוז M16.

 

 

 

 

לאתר היצרן
MY70-AC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY70-AC הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן 70X70mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים במרכז השולחן.

8 הברגות M3 ו-4 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים. בנוסף ישנו קדח למירכוז M16.

 

 

 

 

 

לאתר היצרן
MY80-AS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY80-AS הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן 80X80mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים בצידי השולחן.

12 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים ובנוסף ישנו קדח למירכוז M16.

 

 

 

 

 

 

לאתר היצרן
MY100-AS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY100-AS הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן 100X100mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים בצידי השולחן.

8 הברגות M2 ו- 16 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים. בנוסף ישנו קדח למירכוז M16.

 

 

 

 

לאתר היצרן
MY120-AC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY120-AC הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן 120X120mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים במרכז השולחן.

20 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים. 

 

 

 

 

לאתר היצרן