English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

שולחן XY

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

שולחן XY מיקרומטריים - Steinless Steel

SUS STAGE - XY AXIS הינה סדרה של שולחנות זעירים מדוייקים הנעים בציר ה-X וציר ה-Y תוצרת GMT.

קיימת סדרה מקבילה : SUS THIN TYPE STAGE-XY AXIS אותן מידות וביצועים של שולחן, אך שאר מידות המוצר קטנות באופן משמעותי, מה שמביא לחיסכון אדיר במקום.

השולחנות מיוצרים מפלדה SUS440C - פלדת אל-חלד, עמידה בפני קורוזיה אשר עברה צמנוט. מתאפיינים בדיוק וכושר העמסה גבוה במיוחד ביחס למימדיהם הזעירים.

השולחנות מונעים ע"י מיקרומטר ידני. בכל שולחן מיקומם של המיקרומטרים ניתנים לשינוי בביצוע ההזמנה. ישנן 2 אפשרויות למיקום: אמצע/צד. וזאת מטעמי נוחות למתכנן ולדרישות/הגבלות של מערכות קיימות.

בנוסף סי.אמ.סי טכנולוגיות מציעה שולחנות XYZ.

MY25-SS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY25-SS הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן  25x25mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים בצידי השולחן.

8 הברגות M2 למיקום רכיבים שונים.

 

לאתר היצרן
MY30-SC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY30-SC הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן  30X30mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים במרכז השולחן.

8 הברגות M2 למיקום רכיבים שונים ובנוסף ישנו קדח מירכוז להתאמה מושלמת.

 

 

לאתר היצרן
MY40-SS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY40-SS הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן  40X40mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים בצידי השולחן.

8 הברגות M3 למיקום רכיבים שונים ובנוסף ישנו קדח מרכוז להתאמה מושלמת.

 

 

 

לאתר היצרן
MY50-SC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY50-SC הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן 50X50mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים במרכז השולחן.

8 הברגות M2 ו-4 הברגות M3 למיקום רכיבים שונים. בנוסף ישנו קדח מרכוז להתאמה מושלמת.

 

 

 

 

לאתר היצרן
MY60-SS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY60-SS הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן 60X60mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים בצידי השולחן.

8 הברגות M4 ו- 4 הברגות M3 למיקום רכיבים שונים. בנוסף ישנו קדח מרכוז להתאמה מושלמת.

 

 

 

 

 

לאתר היצרן
MY80-SC
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

 

MY80-SC הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן 80X80mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים במרכז השולחן.

12 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים ובנוסף ישנו קדח מרכוז להתאמה מושלמת.

 

 

 

 

 

 

 

לאתר היצרן
MY100-SS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MY100-SS הינו שולחן מדוייק הנע בצירי XY. גודל השולחן 100X100mm. 

מונע באופן ידני ע"י ברגים מיקרומטרים אשר ממוקמים בצידי השולחן.

16 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים. בנוסף ישנו קדח מרכוז להתאמה מושלמת.

 

 

 

 

 

לאתר היצרן