English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

ציר לינארי X

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

ציר לינארי X

ציר לינארי בעל בורג כדורי.

מונע באמצעות מנוע צעד 5 פאזות ו/או באופן ידני באמצעות גררה על גב המנוע.

דיוקים החל מ- 5µm. מגוון רחב של מהלכים וגדלים לרוכב. ניתן להוסיף דרגות חופש נוספות במידת הצורך.

ציר לינארי X
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

ציר לינארי בודד בעל בורג כדורי.

מונע באמצעות מנוע צעד 5 פאזות. מהלך מקסימלי: 300 מ"מ.

רוכבים בגדלים שונים.

מפסקי גבול וחיישן עבור HOME כלולים גם כן.

דרייבר וכבלים מתאימים זמינים גם כן.

 

לאתר היצרן