English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

ציר לינארי XY

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

ציר לינארי XY

מגוון רחב של רוכבים לבחירת הלקוח. מהלך מקסימלי עד 75 מ"מ.

מגיע מורכב מהיצרן עם מנועי צעד 5 פאזות. ניתן להוסיף דרגות חופש נוספות: ציר סובב, גיאומטרי וציר אנכי.

כבלים ודרייברים זמינים גם כן בעת ביצוע ההזמנה.

ציר לינארי XY
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

ציר לינארי XY בעל בורג כדורי.

מונע באמצעות מנוע צעד 5 פאזות ו/או באופן ידני באמצעות גררה על גב המנוע.

דיוקים החל מ- 5µm.

מפסקי גבול וחיישן עבור HOME כלולים גם כן.

לאתר היצרן