English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

שולחן סובב ידני

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

שולחן מסתובב

MR-AR הינה סדרה של שלוחנות מתסובבים מיקורמטריים.

קיימת סדרה מקבילה: THIN DEDIGN אותן מידות שולחן, אך שאר מידות המוצר קטנות באופן משמעותי מה שמביא לחיסכון אדיר במקום.

בכל שולחן מיקומם של המיקרומטרים ניתנים לשינוי בביצוע ההזמנה. ישנן 2 אפשרויות למיקום: אמצע/צד. וזאת מטעמי נוחות למתכנן ולדרישות/הגבלות של מערכות קיימות.

MR38-AR
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MR38-AR הינה במה סובבת זעירה. קוטר ראש החלוקה הינו 38mm.

הבמה מגיעה עם קדח מירכוז, כך שניתן למקם לדוגמה פלטת עבודה בצורה מושלמת ונוחה.

כמו כן, הבמה מגיעה עם קדחים בקטרים שונים למיקום רכיבים שונים.

הנעת הבמה מתבצעת באופן ידני בעזרת מיקרומטר מאוד מדויק.

 

לאתר היצרן
MR60-AR
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MR60-AR הינה במה סובבת זעירה. קוטר ראש החלוקה הינו 60mm.

הבמה מגיעה עם קדח מירכוז, כך שניתן למקם לדוגמה פלטת עבודה בצורה מושלמת ונוחה.

כמו כן, הבמה מגיעה עם קדחים בקטרים שונים למיקום רכיבים שונים.

הנעת הבמה מתבצעת באופן ידני בעזרת מיקרומטר מאוד מדויק.

 

 

לאתר היצרן
MR85-AR
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MR85-AR הינה במה סובבת זעירה. קוטר ראש החלוקה הינו 85mm.

הבמה מגיעה עם קדח מירכוז, כך שניתן למקם לדוגמה פלטת עבודה בצורה מושלמת ונוחה.

כמו כן, הבמה מגיעה עם קדחים בקטרים שונים למיקום רכיבים שונים.

הנעת הבמה מתבצעת באופן ידני בעזרת מיקרומטר מאוד מדויק.

לאתר היצרן
MR110-AR
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MR110-AR הינה במה סובבת זעירה. קוטר ראש החלוקה הינו 110mm.

הבמה מגיעה עם קדח מירכוז, כך שניתן למקם לדוגמה פלטת עבודה בצורה מושלמת ונוחה.

כמו כן, הבמה מגיעה עם קדחים בקטרים שונים למיקום רכיבים שונים.

הנעת הבמה מתבצעת באופן ידני בעזרת מיקרומטר מאוד מדויק.

 

 

לאתר היצרן