English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

שולחן Z

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

שולחן ציר Z מיקרומטריים - Steinless Steel

SUS STAGE - Z AXIS הינה סדרה של שולחנות זעירים מדוייקים הנעים בציר ה-Z תוצרת GMT.

השולחנות מיוצרים מפלדה SUS440C - פלדת אל-חלד, עמידה בפני קורוזיה אשר עברה צמנוט. מתאפיינים בדיוק וכושר העמסה גבוה במיוחד ביחס למימדיהם הזעירים.

השולחנות מונעים ע"י מיקרומטר ידני. בכל שולחן מיקומם של המיקרומטרים ניתנים לשינוי בביצוע ההזמנה. ישנן 2 אפשרויות למיקום: אמצע/צד. וזאת מטעמי נוחות למתכנן ולדרישות/הגבלות של מערכות קיימות.

MZL25-SCR
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MZL25-SCR הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-Z. גודל השולחן  25x25mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי אשר ממוקם בצד השולחן.

8 הברגות M2 למיקום רכיבים שונים וקדח מירכוז להתאמה מושלמת.

במת ציר ה-Z מונעת באמצעות בורג מיקרומטרי.

 

 

 

לאתר היצרן
MZL40-SS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

 

MZL40-SS הינו במה ציר Z מדוייקת. גודל השולחן  40X40mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי אשר ממוקם בצד השולחן.

12 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים וקדח מרכוז להתאמה מושלמת.

במת ציר ה-Z מונעת באמצעות בורג מיקרומטרי.

 

 

 

 

לאתר היצרן
MZL60-SCR
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MZL60-SCR הינו שולחן מדוייק הנע בציר ה-Z. גודל השולחן 60X60mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי הממוקם בצד השולחן.

8 הברגות M4 ו- 4 הברגות M3 למיקום רכיבים שונים וקדח מרכוז להתאמה מושלמת.

במת ציר ה-Z מונעת באמצעות בורג מיקרומטרי.

 

לאתר היצרן
MZL80-SS
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MZL80-SS הינו במה ציר Z מדוייקת. גודל השולחן 80X80mm. 

מונע באופן ידני ע"י בורג מיקרומטרי הממוקם בצד השולחן.

12 הברגות M4 למיקום רכיבים שונים וקדח מרכוז להתאמה מושלמת.

במת ציר ה-Z מונעת באמצעות בורג מיקרומטרי.

 

 

 

 

לאתר היצרן