English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

שולחנות Z

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

שולחנות ציר Z - ברגים מיקרומטריים

MZA הינה סדרה של במות ציר Z מדוייקים מאוד תוצרת GMT.

השולחנות זעירים ביותר, קטני מימדים ומשקל: החל מ 0.06kg. מתאימים לאפליקציות הדורשות דיוקים גבוהים. השולחנות מונועים באופן ידני ע"י  בורג מיקרומטרי.

השולחנות ממוסבים באמצעות Crossed Roller Bearings אשר מעניקים לשולחן דיוק מירבי ומיקסום של העמסת משקל יחסית למימדיו הזעירים.

MZA-25
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MZA-25 הינו שולחן הנע בציר ה-Z מדוייק מאוד. גודל השולחן הינו 25X25mm. 

קטן מימדים ומשקל, ממוסב במיסבי קרוס רולר המאפשרים להעמיס משקל גדול ביחס למימדיו הזעירים.

השולחן מונע באופן ידני באמצעות מיקורמטר מדויק ונח לתפעול. 

השולחן מגיע עם 8 הברגות בקוטר M2 אשר ניתן להבריג אליהם רכיבים שונים.


 

לאתר היצרן
MZA-40
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MZA-40 הינו שולחן הנע בציר ה-Z מדוייק מאוד. גודל השולחן הינו 40X40 mm. 

קטן מימדים ומשקל, ממוסב במיסבי קרוס רולר המאפשרים להעמיס משקל גדול ביחס למימדיו הזעירים.

השולחן מונע באופן ידני באמצעות מיקורמטר מדויק ונח לתפעול.

השולחן מגיע עם 8 הברגות בקוטר M3  אשר ניתן להבריג אליהם רכיבים שונים. קדח נוסף בקוטר M6 אשר נועד למירכוז.

 

 

לאתר היצרן
MZA-60
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MZA-60 הינו שולחן הנע בציר ה-Z מדוייק מאוד. גודל השולחן הינו 60X60 mm. 

קטן מימדים ומשקל, ממוסב במיסבי קרוס רולר המאפשרים להעמיס משקל גדול ביחס למימדיו הזעירים.

השולחן מונע באופן ידני באמצעות מיקורמטר מדויק ונח לתפעול.  

השולחן מגיע עם 8 הברגות  M4 ו-4 הברגות M3 אשר ניתן להבריג אליהם רכיבים שונים. ההברגות מחולקות במרווחים שונים. קדח נוסף בקוטר M16 אשר נועד למירכוז.

 

 

 

 

לאתר היצרן
MZA-80
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

MZA-80 הינו שולחן הנע בציר ה-Z מדוייק מאוד. גודל השולחן הינו 80X80 mm. 

קטן מימדים ומשקל, ממוסב במיסבי קרוס רולר המאפשרים להעמיס משקל גדול ביחס למימדיו הזעירים.

השולחן מונע באופן ידני באמצעות מיקורמטר מדויק ונח לתפעול.

השולחן מגיע עם 12 הברגות M4 אשר ניתן להבריג אליהם רכיבים שונים. ההברגות מחולקות במרווחי חלוקה שונים. קדח נוסף בקוטר M16 אשר נועד למירכוז.

 

 

 

 

 

לאתר היצרן