English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

עם משוב

פיקוד ובקרה
יחידות הרחבה
דרייברים סרוו
גירים ותמסורת
בקרת מנועי צעד
מנועי סרבו
בקרת מנועי DC
מנועי צעד
מנועי DC
מנועי AC
Safety Control
בקר בוכנה חשמלית

בקרת בוכנה חשמלית עם משוב

עם משוב
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

ישנם כמה דגמים הנבדלים זה מזה בסוג המשוב ובהספק.

משוב דיגטלי - הכרטיס יודע לקבל פולס אחד או שניים. HALL SNS / READ SWITCH

משוב אנאלוגי - משוב בצורה של אות סינוס

ניתן להגדיר מהלכים במדויק בעזרת השימוש במשוב

לאתר היצרן