English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

יחידות אינטילגנטיות

פיקוד ובקרה
יחידות הרחבה
דרייברים סרוו
גירים ותמסורת
בקרת מנועי צעד
מנועי סרבו
בקרת מנועי DC
מנועי צעד
מנועי DC
מנועי AC
Safety Control
בקר בוכנה חשמלית

בקרת תהליכים משולבת

JX2-SV1
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

JX2-SV1 הינה יחדת הרחבה אינטינגלטית המיועדת לבקרת סרבו. היחידה עצמה משולטת על מגבר חיצוני בעצמאות אות אנלוגי של 10V+\-. היחידה עצמה שולטת על המיקום והמהירות. ניתן לחבר ליחידה אינקודר אבסולטי,אינקרמנטאלי,SSI.

היחידה עצמה נוחה ופשוטה לתפעול ומתמששקת בקלות למערכת הבקרה. בנוסף באמצעות היחידה ניתן לבצע את הפונקציות הבאות: Flying saw, follower control, winding mode, print mark recognition, capture function.

 

 מאפיינים יחודיים:

  • תאוצה\תאוטה לינארית או Sine.
  • התממשקות למגברי סרוו באמצעות אות אנלוגי -10V ... +10 V- או 0V...10V.
  • אינקודר אבסולוטי , אינקמנטאלי  , SSI. 

 

לאתר היצרן
JX2-PID1
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

יחידת ההרחבה JX2-PID1 הינה יחידת הרחבה המיועדת לבצע בקרת PID. היחידה עצמה מיועדת בעיקר לאפליקציות של בקרה תהליכית הדורשות שמירה על פרמטר מסויים באופן קבוע. לדוגמא באמצעות היחידה ניתן לבקר טמפרטורה של תונרים,דודי קיטור ומים לחצים ועוד...

מאפיינים יחודיים:

  • 4 כניסות אנלוגיות - מתח.
  • 4 כניסות אנלוגיות - זרם.
  • 4 יציאות אנלוגיות.
  • 4 יציאות PWM.
  • 4 מעגלי PID שונים.

 

לאתר היצרן