English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

DC Drives - RS485

פיקוד ובקרה
יחידות הרחבה
דרייברים סרוו
גירים ותמסורת
בקרת מנועי צעד
מנועי סרבו
בקרת מנועי DC
מנועי צעד
מנועי DC
מנועי AC
Safety Control
בקר בוכנה חשמלית

דרייברים עבור מנועי DC עם מברשות/ללא מברשות - פקודות דרך תקשורת RS-485

דרייברים עבור מנועי DC מעולם לא הייתה פשוטה יותר! בעזרת דרייברים אלו ניתן לבצע את הפעולות הבאות: קביעת מהירות, תאוצה, תאוטה וכיוון בעזרת ממשק משתמש פשוט ונח (יש רק להזין את הפרמטרים הרצויים). ניתן להתממשק לבקרים אלו בעזרת בקר מתוכנת/PC בקלות ולקבוע את הפרמטרים באמצעות תוכנה למגוון רחב של אפליקציות. מתאימים לכל סוגי מנועי ה- DC עם מברשות/בלי מברשות. עם Hall Sensor או בלעדיו.

BLSD
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

BLSD הינה סדרה של בקרי תנועה עבור מנועי DC ללא מברשות. עד 2000W

נתוני המנוע ופרמטרים של מהירות, תאוצה, תאוטה וכייון נקבעים ע"י ממשק המשתמש. אין צורך בידע תכנות

בנוסף, ניתן לשלוט על הפרמטרים הנ"ל בשיטה המסורתית של מפסקים ופוטנציומטרים פנימיים או חיצוניים.

הדרייבר עצמו מגיע עם פוטנציומטרים לקביעת מהירות ותאוצה, מפסקים לקביעת כיוון, תחילת עבודה ועצירת חירום.

ניתן לממש את הפרוטוקל בקלות באמצעות בקר מתוכנת/PC ולשלוט על הפרמטרים הנ"ל דרך תוכנה.

BMSD
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

BMSD הינו בקר תנועה עבור מנועי DC עם מברשות ו - Hall Sensor

נתוני המנוע ופרמטרים של מהירות, תאוצה, תאוטה וכייון נקבעים ע"י ממשק המשתמש. אין צורך בידע תכנות

בנוסף, ניתן לשלוט על הפרמטרים הנ"ל בשיטה המסורתית של מפסקים ופוטנציומטרים פנימיים או חיצוניים.

הדרייבר עצמו מגיע עם פוטנציומטרים לקביעת מהירות ותאוצה, מפסקים לקביעת כיוון, תחילת עבודה ועצירת חירום.

ניתן לממש את הפרוטוקל בקלות באמצעות בקר מתוכנת/PC ולשלוט על הפרמטרים הנ"ל דרך תוכנה.

BMD
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

BMD הינו בקר תנועה עבור מנוע DC עם מברשות וללא Hall Sensor

ניתן לשליטה באמצעות מפסקים ופוטנציומטרים פנימיים המגיעים כחלק אינטגרלי. או לחלופין באמצעות מפסקים ופוטנציומטרים חיצוניים.

ניתן לשלוט על: כיוון המנוע, תאוצה, מהירות ועוד...

 

BLD
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

BLD הינו בקר תנועה עבור מנועי DC ללא מברשות

דרייבר זה נועד כאשר אין צורך בתקשורת RS-485 והוזלה בעלויות.

שליטה על כיוון, תאוצה, תאוטה, עצירת חירום מתבצעת באמצעות חומרה קשיחה פנימית או לחלופין חומרה קשיחה חיצונית.