English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

מנוע DC - ראש גיר

פיקוד ובקרה
יחידות הרחבה
דרייברים סרוו
גירים ותמסורת
בקרת מנועי צעד
מנועי סרבו
בקרת מנועי DC
מנועי צעד
מנועי DC
מנועי AC
Safety Control
בקר בוכנה חשמלית

מנוע DC ללא מברשות משולב גיר - קיימת אופצה לגיר פלנטרי

BLDC עם גיר
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

מנועי DC ללא מברשות. מגיע מהיצרן מורכב עם גיר. קיימת אופציה לגיר פלנטרי.

מגוון רחב של הספקים ויחסי תמסורות.

לאתר היצרן