English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

יחידות משולבות

פיקוד ובקרה
יחידות הרחבה
דרייברים סרוו
גירים ותמסורת
בקרת מנועי צעד
מנועי סרבו
בקרת מנועי DC
מנועי צעד
מנועי DC
מנועי AC
Safety Control
בקר בוכנה חשמלית

בקרת תהליכים והינע (משולב בכרטיס אחד)

יחידות הרחבה המתחברות בקלות לבקרים המתוכנתים של Jetter. כוללות I/O דיגיטלי ואנלוגי, ערוצי מונה ובקר עבור מנוע צעד. פתרון מושלם עבור מכונות. יחסי תועלת/עלות גבוהים במיוחד.

JX3-DIO16
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

JX3-DIO16  הינו יחידה פאריפריאלית המשלבת 8 יציאות ו-8 כניסות דיגיטליות (היציאות יכולות גם לשמש ככניסות). היחידה עצמה מכילה פונקציות רבות נוספות כמו: configurable pulse stretching, configurable input filters , PWM. קיימת גם אופציה לאיתור תקלות בסנסור ע"י בדיקת המתח.

 מאפיינים ייחודים:

 • 8 כניסות, 8 יציאות.
 • יציאות יכולות לשמש ככניסות.
 • PWM.
 •  pulse stretching.
 • אפשרות לאיתור תקלות בסנסו.

 

לאתר היצרן
JX3-MIX1
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

JX3-MIX1 הינה יחידת הרחבה רב תכלתית אשר נותנת מענה לרוב הצרכים במכונות כיום. היחידה מכילה 8 כניסות\יציאות דיגיטליות ,2 ערוצי מונה במהירות גבוהה, 3 כניסות אנלוגיות , 1 יצאה אנלוגית ובקר עבור מנוע צעד. היחידה מתמשקת בקלות לבקרים מסדרת JC3xx.

מאפיינים ייחודים:

 •   Dual-channel counter 24V.
 • בקר מנוע צעד 10 KHz.
 • 8 כניסות יציאות\דיגיטליות.
 • 3 כניסות אנלוגיות 12 bit.
 • 1 יצאה אנלוגית 12 bit.

 

לאתר היצרן
JX3-MIX2
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

JX3-MIX2 הינה יחידת הרחבה רב תכלתית אשר נותנת מענה לרוב הצרכים במכונות כיום. היחידה מכילה 8 כניסות\יציאות דיגיטליות ,2 ערוצי מונה במהירות גבוהה, 3 כניסות אנלוגיות , 1 יצאה אנלוגית , 1 כניסה סיראלית RS232\485 ובקר עבור מנוע צעד. היחידה מתמשקת בקלות לבקרים מסדרת JC3xx.

 מאפיינים ייחודים:

 •   Dual-channel counter 24V.
 • בקר מנוע צעד 10 KHz.
 • 8 כניסות יציאות\דיגיטליות.
 • 3 כניסות אנלוגיות 12 bit.
 • 1 יצאה אנלוגית 12 bit.

 

לאתר היצרן