English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

דרייבר מנוע DC מברשות

פיקוד ובקרה
יחידות הרחבה
דרייברים סרוו
גירים ותמסורת
בקרת מנועי צעד
מנועי סרבו
בקרת מנועי DC
מנועי צעד
מנועי DC
מנועי AC
Safety Control
בקר בוכנה חשמלית

דרייברים מנועי DC עם מברשות - 1.5A ÷ 100A

סי.אמ.סי טכנולוגיות מציעה דרייברים עבור מנועי DC עם מברשות. מתאימים מאוד לשליטה עבור בוכנות חשמליות ואפליקציות מיקום ללא משוב.
דרייברים אלו שולטים על מהירות המנוע באמצעות PWM פנימי. ניתן לשלוט על כיוון המנוע ועל פעולת Start/Stop באמצעות סגירת מעגל (מגע יבש) או באמצעות אות דיגיטלי. על המהירות ניתן לשלוט באמצעות אות אנלוגי של 0-10V. ניתן לקבוע את פרופיל התנועה (תאוצה ותאוטה) באמצעות פוטנציומטרים פנימיים, אם לא משתמשים באות אנלוגי.

שיטות עבודה שונות ומגוון רחב של אופציות לשליטה על המנוע. זיווד פלסטי או מתכתי זמין גם כן עבור הדרייברים, כמו כן התקן עבור פס דין.

EM-28
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

EM-28 הינה יחידת הנעה עבור מנוע DC עם מברשות.

ניתן להתאים את הדרייבר הזה ל-2 מהירויות (מהירה ואיטית) למגוון רחב יותר של אפליקציות.

הגבלת זרם אפשרית גם כן, במילים אחרות, שליטה על המומנט ביציאה מהמנוע.

פעולת Reverse braking לעצירה מיידית זמינה בדרייבר זה, כמובן שניתן לקבוע פרופיל תאוטה ארוך יותר.

לאתר היצרן
EM-101-BI
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

EM-101-BI הינו דרייבר עבור מנוע DC עם מברשות.

שליטה במהירות מתבצעת באמצעות אות אנלוגי 0-5V פעולות לוגיות באמצעות אות דיגיטלי של 5V או 10V

לחלופין, ניתן להשתמש בפוטנציומטר לשליטה במהירות ובמגעים יבשים לשליטה על פעולות לוגיות START/STOP וכיוון סיבוב המנוע.

פעולת Reverse braking לעצירה מיידית זמינה בדרייבר זה, כמובן שניתן לקבוע פרופיל תאוטה ארוך יותר.

הגבלת זרם ופיצוי זרם עבור כשלים מכניים ניתנים לקביעה באמצעות מתגים פנימיים ופוטנציומטר פנימי בהתאמה.

לאתר היצרן
EM-170
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

EM-170 הינו דרייבר עבור מנועי DC עם מברשות בהספקים נמוכים.

שליטה על מהירות המנוע נעשית באמצעות אות אנלוגי 0-10V או פוטנציומטר.

שליטה על פעולות START/STOP, כיוון סיבוב המנוע באמצעות אות דיגיטלי 4-30Vdc או לחלופין באמצעות מגעים יבשים.

באמצעות פוטנציומטר נוסף ניתן לקבוע מהירות נוספת מה שנותן שליטה על 2 מהיריות באמצעות סגירת מעגל.

פרופיל תנועה והגבלת זרם ניתנים לשליטה באמצעות מפסקים פנימיים.

 

לאתר היצרן
EM-174A
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

EM-174A הינו דרייבר עבור מנועי DC עם מברשות.

שליטה על מהירות באמצעות פוטנציומטר או אות אנלוגי 0-10V. שליטה על כיוון המנוע באמצעות אותו דיגטלי 4-30Vdc, או לחלופין מגע יבש.

שליטה על עוצמת הזרם ניתנת גם כן באמצעות אות אנלוגי או פוטנציומטר.

ניתן לחבר פוטנציומטר נוסף ולשלוט על כיוון המנוע באמצעותו:

  • פוטנציומטר באמצע - מנוע עוצר
  • פוטנציומטר עם כיווון השעון - מנוע בכיוון השעון
  • פוטנציומטר נגד כיוון השעון - מנוע נגד כיוון השעון

 

לאתר היצרן
EM-175
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

EM-175 הינו דרייבר עבור מנועי DC עם מברשות.

שליטה על מהירות המנוע והגבלת זרם באמצעות פוטנציומטר או אות אנלוגי.

אופציות שונות עבור פעולת עצירה, פרופיל תנועה ניתן לקביעה באמצעות פוטנציומטר פנימי.

פעולת ON/OFF ע"י מגעים נקיים או אות דיגטלי 4-30Vdc. (אין שליטה על כיוון המנוע)

לאתר היצרן
EM-180
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

EM-180 הינו דרייבר עבור מנועי DC עם מברשות.

הדרייבר מתוכנן כדרייבר ON/OFF ושינוי כיוון מנוע - באמצעות מגעים יבשים או אות דיגטלי.

ניתן לקבוע 2 תצורות עבודה:

  • מנוע נתקל במכשול מכני ולא מצליח להתגבר משנה כיוון
  • מנוע נתקל במכשול מכני מוריד את הזרם

כמובן שאת הגבלת הזרם ניתן לקבוע באמצעות פוטנציומטר פנימי.

לאתר היצרן