English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

מיוחדים

פיקוד ובקרה
יחידות הרחבה
דרייברים סרוו
גירים ותמסורת
בקרת מנועי צעד
מנועי סרבו
בקרת מנועי DC
מנועי צעד
מנועי DC
מנועי AC
Safety Control
בקר בוכנה חשמלית

Hollow Shaft
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

מנוע צעד Hollow Shaft

לאתר היצרן
עמיד במים
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

מנוע צעד עמיד במים. 

מתאים לאפליקציות הדורשות הגנה נגד מים.

לאתר היצרן