English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

סנכרון 2 בוכונת

פיקוד ובקרה
יחידות הרחבה
דרייברים סרוו
גירים ותמסורת
בקרת מנועי צעד
מנועי סרבו
בקרת מנועי DC
מנועי צעד
מנועי DC
מנועי AC
Safety Control
בקר בוכנה חשמלית

בקרת בוכנות חשמליות

כרטיס זה מיועד לשימוש במשוב דיגטלי מ 2 בוכונת בו זמנית וע"י כך לסנכרן את התנועה בינהן.

בנוסף הכרטיס מכיל מאפיינים רבים לשמירה על אורך חיי הבוכנה.

סינכרון בוכונת
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

כרטיס זה מיועד לסנכרן בין 2 בוכונת ע"י שימוש במשוב הדיגטלי החוזר ממנוע הבוכנה.

ניתן לשלוט בכיוון המנוע, הגבלת זרם, פרופיל תנועה ועוד...

במקרה של חוסר איזון בין הבוכנות עצירה מיידית מתבצעת.

לאתר היצרן