English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

מנוע AC - גיר מרובע

פיקוד ובקרה
יחידות הרחבה
דרייברים סרוו
גירים ותמסורת
בקרת מנועי צעד
מנועי סרבו
בקרת מנועי DC
מנועי צעד
מנועי DC
מנועי AC
Safety Control
בקר בוכנה חשמלית

מנוע AC  - גיר מרובע

מנועי AC בעלי ראש גיר מרובע. מגוון רחב של יחסי תמסורות והספקים.

שליטה על מהירות וכיוון המנוע אפשריים. ברקס מכני זמין גם כן.

AC גיר מרובע
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

מנוע AC בעל ראש גיר מרובע.