English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

Analog I\O

פיקוד ובקרה
יחידות הרחבה
דרייברים סרוו
גירים ותמסורת
בקרת מנועי צעד
מנועי סרבו
בקרת מנועי DC
מנועי צעד
מנועי DC
מנועי AC
Safety Control
בקר בוכנה חשמלית

בקרת תהליכים - I/O אנלוגי

סי.אמ.סי טכנולוגיות מציעה את מערכות הבקרה של jetter AG לביצוע בקרת תהליכים. מערכת הבקרה הינה מערכת מבוזרת, דבר המביא לחיסכון אדיר בחיווט ובזמן עבודה. הוספת כרטיסים נעשית בקלות רבה, הכרטיסים מתאימים לפס דין. סביבת הפיתוח מתקדמת וידידותית עבור המשתמש. אידאלי לבקרת תהליכים במפעלים הדורשים כמות גדולה של I/O.

סי.אמ.סי טכנולוגיות עורכת ימי עיון והדרכה להיכרות מערכות הבקרה של Jetter AG.

JX3-AI4
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

JX3-AI4 הינה יחידת הרחבה אנאלוגית בעלת 4 כניסות. בנוסף להיותה יחידה אנאלוגית היחידה עצמה מכילה פונקציות כמו: גבול עליון ותחתון , מיצוע , אפשריות להקלטת נתונים ועוד....

 מאפיינים ייחודים:

 • 4 כניסות אנאלוגיות.
 • מדידת אותות: 4-20mA , 0-20mA , 0-10V , -10-10V.
 • רזלוציה של 16bit.
 • דיוק מינימאלי של 0.5% על כל טווח המדידה.
 • מכיל פונקציות רבות נוספות.

 

לאתר היצרן
JX3-AO4
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

JX3-AO4 הינה יחידה הרחבה אנלוגית בעלת 4 יציאות. ליחידה מגוון רחב של יציאות (מתח , וזרם). בנוסף היחידה מכילה פונקציות שימושיות רבות כמו: Table Mode,Recodrding  ועוד....

 

מאפיינים ייחודים:

 • 4 יציאות אנאלוגיות.
 • אותות: 4-20mA , 0-20mA , 0-10V , -10-10V.
 • רזלוציה של 16bit.
 • דיוק מינימאלי של 0.5% על כל טווח המדידה.
 • מכיל פונקציות רבות נוספות.

 

לאתר היצרן
JX3-THI2-RTD
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

JX3-THI2-RTD הינה יחידה הרחבה המשמשת למדידת טמפרטורה ע"י מדי טמפרטורה PT100,PT1000.

 מאפיינים ייחודים:

 • 2 כניסות לחיבור שני מדי טמפרטורה.
 • 2,3,4 חוטים.
 • טווחי מדידה 50-......850+
 • רזלוצייה: 0.01 ℃
 • מכיל פונקציות רבות נוספות

 

לאתר היצרן
JX3-DMS2
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

JX3-DMS2 הינה יחידת הרחבה למדידת מתיחות, כוח ולחץ באמצעות strain gages. יחידת הרחבה זו תומכת בכל סוגי מדי העיוות החשמליים הקיימים.

 מאפיינים ייחודים:

 • 2 כניסות עבור strain gages.
 • קביעת דיוק באמצעות תוכנה.
 • מכיל פונקציות רבות נוספות.
 • רזלוציה: 16bit.

 

לאתר היצרן
JX2-AI4
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

JX2-AI4 הינה יחידת הרחבה המכילה 4 כניסות אנאנולגיות. היחידה משמשת למדידת זרם ומתח.

מאפיינים ייחודים:

 • 4 כניסות אנאלוגיות.
 • 10V+\-  - רזלוצייה של 12bit
 • 4-20mA- רזלוצייה של 11bit
לאתר היצרן
JX2-OA4
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

JX2-OA4 הינה יחידת הרחבה אנלוגית המכילה 4 יציאות של  10÷10V-.

מאפיינים ייחודים:

 • 4 יציאות אנלוגיות.
 • רזלוצייה: 12bit

 

לאתר היצרן
JX2-OA2
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

JX2-OA2 הינה יחידת הרחבה אנלוגית המכילה 2 יציאות של 10÷10V-.

מאפיינים ייחודים:

 • 2 יציאות אנלוגיות.
 • רזלוצייה: 12bit

 

לאתר היצרן